thexder82 (thexder82) wrote,
thexder82
thexder82

 • Location:
 • Mood:
 • Music:

Vihreän miesliikkeen armeijakannanotto

Allekirjoittanut oli puheenjohtajana Vihreän miesliikkeen armeijatyöryhmässä. Työn ensimmäisenä hedelmänä syntyi Vihreän miesliikkeen armeijakannanotto, joka hyväksyttiin Vimilin syyskokouksessa sunnuntaina 12.12. Nyt työryhmä tarttuu toimeen hieman perusteellisemmin, sillä helmikuussa on määrä järjestää asiasta keskustelutilaisuus, mahdollisesti jopa seminaari.

Vihreän miesliikkeen armeija-kannanotto

Tiedotteet ja kannanotot – 12. joulukuuta 2010 klo 15.28

Suuri asevelvollisista koottu armeija takasi Suomelle kylmän sodan aikana niin uskottavan puolustuksen kuin kaltaisemme pienen maan oli mahdollista järjestää. Järjestelmä, jossa lähes jokainen mies suoritti varusmiespalveluksen, takasi Suomelle laajan reservin, mobilisoi myös ikäluokan lahjakkaimmat armeijan käyttöön ja omalta osaltaan nosti maanpuolustustahtoa. Se soveltui verrattain hyvin torjumaan silloista uhkakuvaa laajan itärajan yli rynnistävistä panssarikolonnista.

Maailma on kuitenkin muuttunut viimeisten 70 ja erityisesti 20 vuoden aikana tavalla, joka kyseenalaistaa nykyisen käytäntömme järjestää sotilaallinen puolustuksemme. Sotilaalliset uhkakuvat ovat muuttuneet laajoista rintamahyökkäyksistä korkean teknologian sotakoneilla tehtäviin täsmäiskuihin. Lähes kaikki Euroopan maat ovat pienentäneet reservejään huomattavasti ja luopuneet yleisestä asevelvollisuudesta.

Tasa-arvo on vähitellen tullut tavoitteeksi lähes jokaisella yhteiskuntamme osa-alueella paljastaen vain miehiä koskevan asevelvollisuuden sukupuolen perusteella syrjiväksi. On alettu myös kiinnittää enemmän huomiota asevelvollisuusarmeijan eettisyyteen: osa miehistä tulee armeijaan mielellään, osa – valitettavasti – vankilan uhalla pakotettuina. Myös armeijan kustannustehokkuus on kyseenalaistettu yhä kärjekkäämmin, kun tutkimukset ovat osoittaneet armeijan miljardiluokan piilevät kustannukset mm. työuran lyhenemisen johdosta. Pakkotyö ei myöskään kannusta armeijaa eriyttämään koulutusaikoja ja tehtäviä tehokkaasti tarpeiden mukaan eikä ihmisiä tekemään parastaan ja hakeutumaan sinne, missä heistä olisi maanpuolustukselle eniten hyötyä. Nykyjärjestelmä ei saa miesten saati naisten kyvyistä, osaamisesta ja motivaatiosta parasta mahdollista hyötyä irti.

Vihreä miesliike vaatii Suomen armeijan uudistamista tasa-arvoisemmaksi, laadukkaammaksi, kustannustehokkaammaksi ja uusiin uhkakuviin mitoitetuksi. Sukupuoli ei saa enää olla peruste armeijaan pakottamiselle, vaan jokaista nuorta suomalaista on kohdeltava hänen kykyjensä ja ominaisuuksiensa mukaan. On taattava, että Suomen armeija kouluttaa vain motivoituneita ja sotilaaksi soveltuvia, ei vastentahtoisia nuoria, jotka rapauttavat armeijan taistelukykyä ja joiden itsetuntoa ja hyvinvointia vastentahtoinen asepalveluksen suorittaminen ja mahdollinen palveluksen keskeyttäminen voi kolhia pahasti.

Vihreän miesliikkeen mielestä ketään ei saa vastoin tahtoaan pakottaa armeijaan, vaan sinne tulee kelpuuttaa vain motivoituneita nuoria, joille tulee antaa vastuullisesta tehtävästään myös asianmukainen korvaus. Nykyinen 350 000 sotilaan reservi on nykyoloissa tarpeettoman suuri ja tehoton. Maamme kykenee järjestämään uskottavan puolustuksen noin 100 000 - 150 000 sotilaalla, mikäli nämä ovat motivoituneita, nykyistä paremmin koulutettuja ja modernisti varusteltuja.

Asevelvollisuusarmeija ja palkka-armeija eivät ole toisiaan poissulkevia. Niiden parhaat ominaisuudet on mahdollista yhdistää siten, että lopputulos palvelee erinomaisesti Suomen tarpeita sekä armeijan perinteitä. Vihreä miesliike ehdottaa mallia, missä yhdistyy asevelvollisuusarmeijan kyky tuoda armeijaan motivoitunut ikäluokkien parhaimmisto ja ammattiarmeijalle ominainen valinnanvapaus, tehokkuus ja ammattimaisuus. Vihreän miesliikkeen mallissa sotilaat menevät armeijaan vapaaehtoisina ja ylläpitävät sotilastaitojaan säännöllisesti siviilitöidensä ohella niin kauan kuin kuuluvat reserviin. Tämä tarkoittaa samalla siviilipalveluksen ja totaalikieltäytyjien vankeusrangaistusten lakkauttamista.

Vihreä miesliike ehdottaa muutoksia sotilaiden valitsemisprosessiin ja palvelussuhteen laatuun. Kustakin ikäluokasta koulutettaisiin noin 7000 varusmiestä (noin 12 % ikäluokasta), jotka valittaisiin halukkaiden joukosta soveltuvuuden perusteella. Valitut tekisivät sopimuksen, jonka nojalla he sitoutuisivat reserviin noin 20 vuoden ajaksi. Valituille maksettaisiin kilpailukykyistä palkkaa koulutuksensa ja kertausharjoitusten ajalta sekä ylimääräistä sotilaseläkettä. Näin tehtäviin saataisiin riittävästi tarpeeksi päteviä miehiä ja naisia. Ammattisotilaiden määrä ei kasvaisi. Maavoimien reservi jakautuisi siten, että noin 2/3 koostuisi jatkuvasti koulutettavista, hyvin varustelluista operatiivisista joukoista ja 1/3 alueellisista joukoista. Operatiivisiin joukkoihin koulutetut kävisivät kertausharjoituksissa vuosittain ylläpitämässä sotilastaitojaan, alueellisiin joukkoihin koulutetut hieman harvemmin mutta kuitenkin nykyistä useammin.

Vihreä miesliike uskoo, että sen ehdottama uudistus parantaisi merkittävästi paitsi Suomen armeijan laatua ja toimintavalmiutta, myös koko yhteiskuntamme tasapainoa. Armeija koostuisi ammattitaitoisista vapaaehtoisista. Sotilaat olisivat nykyistä paremmin varustettuja ja sotilasura houkuttaisi laadukasta kansalaisainesta sekä miehistä että naisista. Armeijaan ei enää olisi pakollista mennä, mikä tekisi instituutiosta nykyistä eettisemmän ja sivistysvaltioon paremmin soveltuvan. Mallilla olisi myös merkittävä myönteinen vaikutus miesten työuran pidentymiseen, mikä osaltaan vähentäisi paineita eläkeiän nostamiseen.
Tags: armeija vimili
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments