September 6th, 2008

Helsinki

Metropolille – ja koko Suomelle – välttämätön Pisara-rata

Ode otti tänä aamuna kirjoittamassaan blogimerkinnässä esille Pisara-radan yhtenä vaihtoehtona VR:n kapasiteettiongelmiin. Itse olen tarkastellut hieman hanketta, koska yksi tukiryhmäni jäsen pitää sitä metropolialueen raidehankkeista kiireellisimpänä. Tämä voi hyvin pitää paikkaansa, sillä kyseessä ei ole vain, tai edes ennen kaikkea, metropolialueen ongelmia lääkitsevä hanke, vaan koko Suomen mittakaavassa tärkeä projekti.

Kuten Ode sanoi, on VR:n kapasiteetti suosion nousun myötä nyt ylärajoillaan. Ja kun kiskoista suurin osa vie Helsinkiin, on pahin pullonkaula Helsingin rautatieasema, jolle parkkeeraa junia kaikkialta Suomesta, Venäjältä sekä päälle lähijunat, jotka edustavat hyvin (eko)tehokasta ja edullista joukkoliikennettä metropolialueella. Asemalle ei mahdu juurikaan nykyistä enempää junia, mikä säteilee inhottavasti ja lamauttavasti koko maahan. Raideliikenteen ollessa joukkoliikennemuodoista ylivoimaisesti ekotehokkain, on tämä hyvin vakava ongelma.

Pisara-rata kulkisi maan alla Pasilasta pisaran muotoisena ja kaksiraiteisena 7,5km matkan Töölön kautta Forumin alta Hakaniemeen ja takaisin Pasilaan. Maanalaisia pysäkkejä tulisi kolme, Oopperan nurkille, Foorumin alle sekä Hakaniemen metroaseman yhteyteen. Metropolin asukkaille suurin käytännön vaikutus olisi lähiliikenteen nopeutuminen, kun pysäkkejä olisi kolme ja niistä eteläisin rautatieasemaa keskeisemmällä paikalla. Junien ei tarvitsisi pysähtyä ratapihalle, vaan ne voisivat heittää koko ajan lenkkiä, mikä tehostaisi liikennettä huomattavasti.

Tärkeämpi vaikutus olisi kuitenkin ratapihalla vapautuvilla raidepaikoilla. Tämä mahdollistaisi junaliikenteen kasvun koko Suomessa (toki raiteitakin pitäisi rakentaa lisää). Toinen tärkeä merkitys Pisaralla olisi Pietari-Berliini –radan toteutukseen. Tunnelissa voitaisiin (käsittääkseni, en tiedä tarkalleen maan koostumusta jne. relevantteja seikkoja) varata yksi raide, joka johtaisi tunneliin suoraan etelään. Ja samalla siis Helsinki-Tallinna –rautatietunneliin.

Itse korostaisin myös hankkeen merkitystä metropoliasioissa. Jos ja kun Helsinki ja Vantaa yhdistyvät, tulee pääradan lähiliikenne kasvamaan huomattavasti. Nykyisin kasvuvaraa ei juuri enää ole, joten Pisara auttaisi myös tässä. Hanke on tärkeä siis valtakunnallisesti, metropolin osalta ja myös Helsingin asukkaiden tarpeet huomioon ottaen. Ongelmallisia puolia hankkeessa on paitsi hinta (joka on varmasti raportin 250M suurempi) myös sen vaikutus ja prioriteettiluokitus muihin metropolialueen raidehankkeisiin nähden. Odottaisinkin aktiivisuutta myös sinivihreältä hallitukselta tämän projektin osalta.