?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Helsinki ja autot

Ruuhkat ovat yhä pahempi ongelma Helsingissä väestön kasvaessa ja autojen lisääntyessä. Ongelma on suuri monellakin tavalla, ei vähiten kasvavien hiilidioksidipäästöjen takia. Helsingin - jonka ympäristöimagoa tahraa jo suuret (tosin huipputehokkaat) hiilivoimalat - olisi syytä puuttua autoistumiseen kovalla kädellä. Oikeastaan tämä ei ole tarpeellista vain ympäristön vuoksi, vaan yleisen moraalitajun. Autoilijat ja autot ovat nimittäin pahimmanlaatuisi vapaamatkustajia monella asumisen ja liikenteen osa-alueella. Ja tämä vapaamatkustaminen maksaa julkisten liikennevälineiden käyttäjille pitkän pennin. Tässä blogimerkinnässä esitän kolme keinoa, joilla Helsinki voi hieman järkeistää suhdettaan autoihin.

1. Parkkipaikkojen vuokraaminen joko kaupungin liikelaitoksen tai yksityisten yritysten toimesta

Kaikkista pahin epäoikeudenmukaisuus liittyy parkkipaikkojen kulujen maksamiseen. Nämä tilasyöpöt maksetaan yleensä kollektiivisesti taloyhtiön osakkaiden kesken niin että autottomat maksavat parkkipaikoista - joita eivät tarvitse - aivan yhtä paljon kuin autojen omistajatkin. Parkkipaikkojen kulut ovat suuret varsinkin Helsingissä, jossa rakennusmaa on kortilla. Maan lisäksi maksaa tietenkin parkkipaikan rakentaminen perustustöineen ja asfaltointeineen. Olen nähnyt lukuja, jotka arvioivat jokaisen parkkipaikan maksavan noin 5000-15000 euroa. Jos joka toisella osakkaalla on auto, tarkoittaa tämä sitä, että autottomat maksavat asunnon oston yhteydessä 2500-7500 euroa siitä, että naapuri saa käyttää autoaan taloyhtiön parkkipaikalla. Itse autoilijat eivät maksa oikeudesta juuri mitään ylimääräistä - muutaman kympin kuukausimaksu ei riitä edes parkkipaikkojen huoltoon.

Uusilla asuinalueilla ongelma tulisi hoitaa niin, että parkkipaikat ovat erikseen taloyhtiöistä ja autolliset sitten ostavat niihin erikseen vuokrasopimuksia tai osakkeita. Vanhoilla yhtiöillä ongelma on hieman monimutkaisempi. Käsittääkseni nykyinen lainsäädäntö on ongelmallinen tämän asian suhteen, eikä taloyhtiöt voi alivuokrata (jos ovat kaupungin mailla vuokralla) tai myydä osaa tontistaan parkkipaikkayrityksille. Tämä pitäisi säätää mahdolliseksi ja kilpailuttaa parkkipaikat yrityksillä. Tämä hoituisi niin, että taloyhtiöt - yhtiökokouksen päätöksellä - myisivät tai vuokraisivat parkkipaikkansa yritykselle, joka sitten tarjoaisi parkkipaikkapalveluita halukkaille (taloyhtiön asukkaat olisivat etuosto-oikeutettuja). Taloyhtiö ostaisi sitten yhtiöltä muutaman vieraspaikan, mutta muuten sopimukset olisivat yhtiön ja autoilijoitten välisiä.

Mitä tämä sitten tarkoittaisi autottomille asukkaille? Lapsuudenkotini Koskelassa on hyvä esimerkki. Kyseessä on taloyhtiö, jonka tontin omistaa kaupunki. Vuokra on vuodessa noin 50 000 euroa. Google Earthista laskin, että tontin pinta-ala on noin 9500 neliömetriä, josta noin 25% on parkkipaikkaa. Tästä voimme laskea, että taloyhtiö maksaa kaupungille vuodessa noin 12 500 euroa parkkipaikkojen vuokrasta. Taloyhtiössä on osakkaita noin 120, joten keskimäärin asukas maksaa vuodessa parkkipaikasta yhtiövastikkeena 100 euroa. Autottomat eivät saa tällä rahalla mitään muuta kuin mahdollisuuden käyttää vieraspaikkoja.
(Edit 4.10.2008: Tässä käytetyt summat ovat rutkasti liian alhaiset, sillä ko. taloyhtiö on vanhan, halvan vuokrasopimuksen piirissä. On syytä olettaa, että uudessa vuokrasopimuksessa vuokra tulee nousemaan moninkertaiseksi, jolloin myös autottomien asukkaiden säästöt moninkertaistuisivat. Nyt autoilijat siis elävät ennemminkin Helsingin kaupungin kuin autottomien asukkaiden subventiosta nauttien.)

Taloyhtiön tulisi voida alivuokrata tämä maa yksityiselle parkkipaikkayritykselle. Tai vaihtoehtoisesti kaupunki voisi tehdä tämän. Oletetaan, että taloyhtiö vuokraa tontin yritykselle 13 000 eurolla ja saa oikeuden neljään vieraspaikkaan. Yhtiö ottaa vastuulleen parkkipaikkojen vuokraamisen ja kunnossapidon. Se voisi periaatteessa ostaa kunnossapitopalvelun tässä tapauksessa taloyhtiöltä, jossa on talonmies, vaikkapa 3000 euron vuosihintaan. Tällöin jokainen noin 80:sta parkkipaikasta voitaisiin vuokrata halukkaalle ehkä noin 250-400 euron vuosihintaan. Tällöin jokaisen autoilijan todelliset parkkikulut nousisivat noin kaksinkertaisiksi, mutta jokainen autoton säästäisi noin 100 euroa vuodessa. Siis tämä esimerkki lapsuudenkotini taloyhtiöstä.

Toteutuessaan tämä uudistus toisi merkittävästi oikeudenmukaisuutta asumiseen. Autoilun piilevät kustannukset tulisivat esiin ja autoilijoiden maksettaviksi. Nykyään köyhät (autottomat varmasti keskimäärin autollisia köyhempiä) subventoivat rikkaitten autoilemista. Tämä on suorastaan perverssi ilmiö, josta on Helsingissä päästävä hetimiten eroon!

2. Tietullit ja ruuhkamaksut

Suomi on ainoita länsimaita, joissa ei ole käytössä minkäänlaisia tietulleja. Tämä on taas yksi tapa, jolla köyhät veronmaksajat subventoivat rikkaita autoilijoita. Koska varsinkin pk-seudulla tiet alkavat olla hyödykkeitä, joissa kysyntä ylittää usein tarjonnan (=ruuhka), olisi viisasta korjata asia ottamalla tämän hyödykkeen käyttämisestä maksu. Tämä on erityisen perusteltua alueilla, joissa kaikkien on mahdollista käyttää toimivaa joukkoliikennettä. Käytännössä tarkoitan tällä Helsingin keskustaa ja viittaan eritoten Länsiväylään.

Helsingin keskustan sisääntuloreiteille (Länsiväylä, Mannerheimintie jne.) tulisi asentaa automaattiset tietullit, jotka kykenevät lukemaan autoilijoiden rekisterikilvet ja laskuttamaan näiden mukaan automaattisesti maksun auton omistajan tililtä. Satunnaisille kävijöille tarjottaisiin mahdollisuutta maksaa maksu tekstiviestillä tai netissä. Maksu vaihtelisi kysynnän mukaan, eli sen mukaan miten paljon autoja keskustan alueella kulloinkin olisi. Yöllä maksua ei perittäisi ja se olisi suurin ruuhka-aikaan. Maksun määrää voisi koko ajan seurata netistä ja kännykän välityksellä ja se ilmoitettaisiin muutama sata metriä ennen maksupistettä. Maksu olisi ehkä jotain 2-7 euron väliltä riippuen ajankohdasta.
(Edit 4.10.2008: Nykytiedon valossa tämä mainostamani ajatus fyysisistä tullirekisteröintipisteistä on auttamattomasti vanhentunut. Satelliittipohjainen ruuhkamaksujärjestelmä olisi paljon joustavampi, halvempi ja tehokkaampi ja se ehkäisisi monia tullijärjestelmän ongelmista, kuten tullipisteiden kierron kauempaa.)

Uudistus vähentäisi radikaalisti ruuhkia sisääntuloväylillä ja tekisi näin ajamisesta kitkatonta ja nopeata niille joiden todella pitää käyttää autoa keskustaan päästäkseen. Se myös toisi reilusti rahaa kaupungille, joka tulisi korvamerkitä suurelta osin joukkoliikenteen kehittämiseen, jotta siihen vaihtaville ex-autoilijoille tulisi hyvä ja vaivaton mahdollisuus huristaa duuniin julkisilla. Se myös tekisi keskustasta nykyistä miellyttävämmän paikan, kun autojen määrä tippuisi merkittävästi.

3. Parkkimaksujen nostaminen

On ällistyttävää, miten joukkoliikennevälineissä pummilla matkustavan pitää maksaa enemmän sakkoa rikkeestään kuin väärin pysäköineen autoilijan. Tämä maksu pitäisi nostaa tuntuvaksi, mieluiten reilusti suuremmaksi kuin pummilla matkustamisen sanktio - onhan väärin pysäköivä paljon suurempi vaiva yhteisölle kuin pummi.

Tähän etäisesti liittyen myös Helsingin alueen parkkimaksuja pitäisi järkeistää niin, että parkkipaikkoja olisi aina tarjolla. Hinnat pitäisi automatisoida muuttumaan kysynnän muutosten mukaan niin, että maksu on sitä suurempi mitä vähemmän alueella on vapaita parkkipaikkoja jäljellä. Näin ehkäistään se, että kaikki paikat ovat täynnä ja autoilija joutuu kruisailemaan pitkään paikkaa etsiäkseen. En oikeastaan tiedä onko parkkipaikkojen puute ongelma missään päin Helsinkiä - omat kokemukseni rajoittuvat Nykiin, jossa tämä oli ongelma ja jossa Open kanssa saimme yli 100$ pikavoiton vesipostin viereen parkkeeraamisesta:).


Näiden kolmen uudistuksen toteuttaminen olisi pitkä askel kohti ekologisempaa Helsinkiä. Ne antaisivat huikean boostin julkiselle liikenteelle ja vähentäisivät autoilun suosiota ja näin ollen ympäristön (sanan laajassa merkityksessä) vaivaamista. Ne antaisivat myös mahdollisuuden kehittää entistä parempaa joukkoliikennejärjestelmää, mm. metrolinjoja pohjoiseen. Näin ihmiset pääsisivät liikkumaan vaivattomasti ilman oman kalliin auton hankkimista.