?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

HEVI-listalla oli puhetta biodieselistä. Asia tulisi pian esille joukkoliikennelautakunnassa HKL:n bussien käyttäessä Nesteen toimittamaa biodieseliä. Tässä käytetään raaka-aineena mm. Malesiassa kasvatettavaa palmuöljyä. Pekka Sauri olikin jo mainostanut tätä "ympäristöystävällistä" hanketta komeilemalla valokuvaajille tankatessaan HKL:n bussia tällä tökötillä. Samaa aikaa vieressä Greenpeace osoitti mieltään gorilla-asuissa. Minua järkytti tämä vihreä tuki biopolttoaineille ja postasin listalle seuraavanlaisen viestin:

-----------------------------------------------------
Nyt olisi tosiaan syytä käydä vihreissäkin laaja biodiesel-keskustelu. Pekka Sauri tankkaamassa bussiin biodieseliä on mielestäni täysin väärä viesti ihmisille. Näin he kuvaa katsoessaan luultavasti miettivät:
1. Ahaa, autolla ajaminen voi olla ekologisesti kestävää.
2. Kappas, biodiesel on ekologisesti ja inhimillisesti kestävää.
Kumpikaan viesti ei pidä paikkaansa ja kuvat levittävätkin ihmisille hyvin vaarallista ja tuhoisaa viestiä.

1. Mikään nykytekniikan mahdollistama polttoaine ei käsittääkseni ole laajasti käytettynä ekologisesti kestävää, vetyynkin tarvitaan sähköä. Niin kauan kuin meillä ei ole minikokoista fuusioreaktioria autossa, on nykyinen automäärä täysin kestämätön. Ihmisillä on kuitenkin tarve ja halu uskoa muuta ja kun heihin on kerran istutettu "tieto" kestävästä ajamisesta, on heitä hyvin vaikea enää psykologisesti vakuuttaa tämän kestämättömyydestä. Biodiesel on juuri tällainen hokkuspokkustemppu, joka on jokaiselle poliitikolle - Kataisesta Bushiin - nerokas temppu: he saavat ympäristötietoisten kannatuksen ja ihmiset saavat hyvän mielen ongelman (ilmastonmuutoksen) ratkettua ilman että heidän tulisi luopua yhtään mistään. Tätä itsepetosta ei missään nimessä tule tukea millään tavalla!

2. Lukemani perusteella pidän biodieseliä ehkä kaikkein huonoimpana polttoainevaihtoehtona. Suurin ongelma siinä on puhtaan inhimillinen: se nostaa ruoan hintaa ja näin johtaa epäsuorasti jopa ihmisten menehtymiseen, vähintäänkin köyhimpien köyhtymiseen. Toki suomalainen viljelijä kiittää. Biodieselin suosion kasvu johtaa kehitykseen, jossa "maailman 800 miljoonaa autoilijaa kilpailee 2 miljardia nälkäistä vastaan samoista rajallisista resursseista". Tämä syy yksistään riittää ainakin itselleni biodieselin vastustamiseen.

Mutta ei tässä kaikki, biodiesel ei ole hyväksi edes ilmastolle. Indonesiassa ja Malesiassa on hakattu hirveitä määriä metsää (mm. orangin asuinalueita) juuri tuon palmuöljyn kasvatukseen. Tämä on ilmastolle, ympäristölle ja alkuperäiskansoille haitallista monestakin syystä: hiilinielut tuhotaan, kulotukset lisäävät päästöjä, uhanalaisten eläinten asuinalueita hävitetään, alkuperäiskansoja häädetään asuinalueiltaan. Kaiken muun hyvän lisäksi nuo kulotukset ovat johtaneet massiivisiin metsäpaloihin, jotka ovat päästäneet ilmoille käsittämättömän määrän kasvihuonekaasuja. Yksin Indonesiassa 1997 tapahtuneiden metsäpalojen arvioidaan johtaneen päästöihin jotka vastasivat 13%-40% tuon koko vuoden globaaleista kokonaispäästöistä. Käsittääkseni vastaavia pienempiä paloja syttyy kulotuksen seurauksena vuosittain ja lienee selvää, että niistä koituvat päästöt ovat moninkertaisesti suurempia kuin biodieselin mahdolliset hyödyt.

Pitää myös muistaa, että biodieselin raaka-aineiden tuotantoketju vaatii toimiakseen massiivisia määriä fossiilisia polttoaineita. Jo keräys, rahtaus ja jalostus siis syö suuren osan hyödystä.Heikki Korpelalle ja Timo Pyhälahdelle toteaisin, että on hyvin vaikea kuvitella sellainen polttoaine, jolla olisi merkittävästi päästöjä vähentävä vaikutus. Mikäli haluttaisiin pyrkiä liikenteen päästöjen vähentämiseen, olisi ehkä lupaavin vaihtoehto kehitellä sähköautojen mahdollisuuksia. George Monbiot on ehdottanut järjestelmää, jossa nykyiset huoltoasemat varustetaan "akkujenvaihtoasemiksi". Näissä kuljettaja voi vaihtaa akkunsa uuteen ja jättää vanhan lataukseen seuraavaa varten. Tämä ei toki ratkaise sähköntuotannon ongelmia, mutta ratkaisu on ilmastolle radikaalisti nykyistä parempi. Toki se vaatii jättimäisiä julkisia investointeja ja on näin ollen aikamoisen utopistinen. Mutta vielä utopistisempi on jonkun hokkuspokkusenergianlähteen löytäminen polttoaineeksi. Siis sellaisen, joka ei vie tilaa (pelloilta ja metsiltä), jonka kerääminen ei vie mahdottomasti energiaa ja jota saadaan huikeita määriä kohtuuhinnalla.

Näiden kalmanhajuisten seikkojen ohella on biodieselissä toki myös positiivisia seikkoja. Käsittääkseni "toisen polven biodieseliä" voidaan tuottaa suoraan puusta, mikä on lienee ympäristöystävällisempää kuin hyötykasveista saatu. Tämä voi hyvinkin korvata ekologisesti joitain prosentteja maailman polttoainetuotannosta. Samaten erilaiset sivutuotteina (metaani, ruokaöljy jne.) saadut biopolttoaineet on hyvä käyttää hyväksi. Näiden positiivisten seikkojen merkitys on kuitenkin käsittääkseni aikamoisen marginaalinen, esim. metsää ei tietenkään voi hakata loputtomasti.


Mielelläni toivoisin vihreiden jättävän tämän hypetyksen ja alkavan kritisoida tätä globaalia itsepetosta - ilmastonmuutosta ei edelleenkään voida torjua luopumatta mistään.

t. Jukka
--------------------------------------------------------------------

Edit 24.10.2007
Tällainen asiaan olennaisesti liittyvä kannari postitettiin HEVI-listalle:

*Ympäristöjärjestö Greenpeace on tehnyt Ruotsin kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksen huoltamoketju OKQ8:n biodieselin harhaanjohtavasta markkinoinnista Ruotsissa. *

OKQ8 on suunnitellut tuovansa markkinoille Nesteen osin palmuöljystä valmistamaa biodieseliä, jota Ruotsissa markkinoidaan nimellä Diesel Eco20.

Polttoainetta on markkinoitu OKQ8:n asiakkailleen lähettämissä kirjeissä mm. "vihreänä maailmanuutuutena" ja "ympäristödieselinä, joka hyödyttää kaikkia".

Neste väittää mainoskampanjassaan Suomessa, että palmuöljydiesel vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Todellisuudessa palmuöljyn viljely Kaakkois-Aasiassa aiheuttaa keskimäärin 15-kertaiset ilmastopäästöt polttoainelitraa kohti jopa fossiiliseen dieseliin verrattuna, Greenpeace sanoo.

Syynä suureen päästömäärään on järjestön tietojen mukaan metsien raivaus ja poltto öljypalmuviljelysten tieltä. Tämä on tehnyt esim. Indonesiasta yhden maailman suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista.

- Neste vetoaa siihen, että se pyrkii tulevaisuudessa ostamaan palmuöljynsä sertifioiduilta tuottajilta. Sertifiointi ei poista perusongelmaa, joka on palmuöljyn kysynnän kestämätön kasvu, jos sitä aletaan käyttää liikennepolttoaineena. Kysynnän kasvu kasvattaa väistämättä painetta raivata sademetsiä ja kestämättömästi tuotetulle palmuöljylle löytyy aina ostajia, sanoo Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

OKQ8 on siirtänyt palmuöljydieselinsä markkinoille tuontia, mutta se ei ole ilmoittanut luopuvansa palmuöljyn käytöstä tulevaisuudessa.

Greenpeace dokumentoi parhaillaan Kaakkois-Aasiassa sademetsien tuhoa öljypalmuviljelysten tieltä Indonesiassa. Sumatran saarelle perustetulla ns. "metsäasemalla" on mukana myös suomalainen Petteri Pykäläinen.

- Näen täällä omin silmin hehtaareittain poltettua metsää. Hakkuuaukeita saattaa riittää silmänkantamattomiin. Leiriämme ympäröivän hakkuuaukean laajuus on 5 kertaa 40 kilometriä. Paikalliset ihmiset kertovat, että heidän kotinsa ja viljelyksensä on tuhottu palmuöljyplantaasien tieltä. En todellakaan menisi väittämään, että Nesteen tuottama biodiesel olisi aine, joka ruotsalaisen mainoslauseen mukaan "hyödyttäisi kaikkia", kertoo Pykäläinen.

Todelliset ratkaisut liikenteen päästöjen vähentämiseen ovat Greenpeacen mukaan muualla. Autojen polttoaineenkulutukselle tulee asettaa tiukat standardit ja satsata voimakkaasti liikennetarpeen vähentämiseen. Biopolttoaineiden käyttöä tulee Greenpeacen mukaan lisätä ainoastaan siinä määrin, kuin se on mahdollista tehdä käyttäen kotimaisia ja kestäviä polttoaineita, kuten biokaasua.